I teknikutvecklingens framkant
Tomas Fridh är VD i konsultföretaget DMA Lidköping vars inriktning är att
konstruera, tillverka och montera special- eller prototypmaskiner inklusive CE-märkning, provutrustningar, gjutverktyg och fixturer samt göra avancerade mekaniska beräkningar inom projektledning och mekanisk konstruktion.
Företaget startades 2004 av fem delägare med gedigen bransch- och yrkeserfarenhet, vars målsättning var att bli en kompetent samarbetspartner genom att hela tiden befinna sig i teknikutvecklingens framkant.
- Vi kompletterar varandra jättebra, berättar Tomas Fridh. Min specialitet är robotceller och specialmaskiner. En delägare är beräkningsingenjör och specialist på matematiska och maskinella problemlösningar. En annan är data- och elektronikingenjör och specialist på avancerade modeller och verktyg. De två övriga är maskiningenjörer och specialister på problemlösningar av specialmaskiner.

DMA Lidköpings kunder finns inom svensk verkstadsindustri. Arbetsfältet är i princip sydvästra Sverige inom något så när bekvämt avstånd från Lidköping. Idag jobbar inalles 8 personer på företaget, alla med gedigen ingenjörsbakgrund.
- Vi får fantastiskt intressanta och utmanande uppdrag, fortsätter Tomas Fridh. Vår kompetens sätts på prov varje gång och det är precis så vi vill ha det. Att få vara med från idéstadiet hela vägen till färdig produkt och slutligen se att det verkligen fungerar, är otroligt stimulerande.

DMA Lidköping gör mest applikationer för specialmaskiner, från enklare manuella maskiner till mer avancerade med robotceller.
- Vi gör inga applikationer på maskiner med skärande bearbetning. Däremot hoppas vi framöver kunna erbjuda förslag på helhetslösningar genom vårt andra bolag Lidmaskin när det gäller svarvceller ihop med leverantörer av svarvar, fortsätter Tomas Fridh.

Även om dagens ekonomiska läge inte lockar till några utsvävningar tror Tomas att 2009 blir ett bra år. Kundkontakterna är goda och kvaliteten på det jobb de utför är uppskattad.
- Vi är inkörda sedan mer än tio år på vårt CAD-verktyg Pro Engineer. Vi är duktiga på det vi gör och försöker hela tiden komma på prisvärda, bra och enkla lösningar. Det är med den inställningen vi behåller våra kunder och kommer fortsätta att utvecklas, avslutar Tomas Fridh.


DMA Lidköping

Bransch:
Automationslösningar

Telefon: 0510-425811


Email:
tomas-fridh@dma.se

Hemsida:
www.dma.se

Adress:
DMA Lidköping
Nonnens väg 13
53153 Lidköping

| 13 SENASTE FÖRETAGEN